Riziv-toelagen

 • Toelagen artsen

Voordelen 2021 (onder voorbehoud) :

Volledig geconventioneerd : € 5 037,70
Gedeeltelijk geconventioneerd: € 2 376,40

 • Toelagen verpleegkundigen

In het kader van de ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging), moet u vergoedingen van verstrekkingen uit artikel 8 van de nomenclatuur boeken voor een minimumbedrag van 33.000 EUR en een maximumbedrag van 150.000 EUR, voor het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

Dat bedrag van 33.000 EUR vermindert proportioneel, rekening houdend met het aantal dagen inactiviteit in de loop van het jaar.

Voor 2020 gaat het om een bedrag van  539,03 EUR.

 • Toelagen apothekers

Voordelen 2020 (onder voorbehoud) :

 • Meer dan 38 uur : € 3 068,44
 • Tussen 28u en 38u : € 2 301,32
 • Tussen 19u en 28u : € 1 534,23
 • Minder dan 19u : geen sociaal voordeel

Na de verzending van de RIZIV-omzendbrief hebt u dertig dagen de tijd om te melden dat u akkoord gaat met de Conventie. Als u van mening verandert, moet u dit melden aan het RIZIV binnen de dertig dagen na de verzending. 

Wij geven u een overzicht van de mogelijkheden op de markt en tonen de sterke punten per maatschappij alsook de verschilpunten. Dit niet enkel op contractniveau maar ook per waarborg.

Wij houden u op de hoogte van de wijzigingen op juridisch vlak en de opportuniteiten op fiscaal vlak.

 • Toelagen tandartsen

Voordelen 2021 (onder voorbehoud): 

Volledig of geconventioneerd : € 3200
Voor tandartsen verschijnt het Akkoord in het Staatsblad. Het RIZIV stuurt hun de gepubliceerde tekst.

Weigert u het Akkoord gedeeltelijk, dan moet u in elk geval snel reageren : één maand na de publicatie, en aangetekend. 

Hebt u gekozen voor een gedeeltelijke conventionering?

U volgt de RIZIV-tarieven slechts voor een deel van uw activiteiten - voor het andere deel gebruik u een vrij tarief. Gedeeltelijk geconventioneerde tandartsen hebben recht op de volledige som.

 • Toelagen kinesisten

Voordelen 2021 :

 • Vanaf 1500 M-prestaties of 36000 M-waarden: € 1 518,64
 • Vanaf 2300 M-prestaties of 55200 M-waarden: € 2 006,76
 • Vanaf 3000 M-prestaties of 72000 M-waarden: € 2 684,74

Na de verzending van de RIZIV-omzendbrief hebt u dertig dagen de tijd om te melden dat u akkoord gaat met de Conventie; Als u van mening verandert, moet u dit melden aan het RIZIV binnen de dertig dagen na de verzending.

Meer informatie of graag een afspraak?

Website by

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x